In 2017 subsidie voor de werkgever!

Het is weer tijd voor de inkomsten Belastingaangifte 2015
8 februari 2016
Zzp’er kan al na één jaar hypotheek met NHG krijgen! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 0297 820 945 of info@zandwijken.nl
24 november 2016

Vanaf 2017  zal de werkgever subsidie ontvangen voor werknemers die gelijk aan- of net wat meer verdienen dan het gemiddeld uurloon, genaamd het ‘lage-inkomensvoordeel’ ook wel LIV.

Voorwaarden LIV Per Uur Maximum
Gemiddeld uurloon is

Minimaal €9,89 en niet meer dan €11,88

€1,01 per uur €2.000,- per jaar
Gemiddeld uurloon is meer dan €10,88 maar niet meer dan €11,87 €0,51 per uur €1.000,- per jaar

 

In het bovenstaande tabel staan de cijfers waar het LIV op gebaseerd is. Bij de uurloongrenzen en de bedragen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) is uitgegaan van een 38-urige werkweek, anticiperend op een herziening van de Wet op het minimumloon. Bij de herziening is inmiddels besloten voorlopig niet over te gaan op een minimumuurloon. Daarom wordt alsnog gekozen om bij de vaststelling van de uurloongrenzen voor het LIV uit te gaan van een 40-urige werkweek, omdat anders circa 30.000 werknemers die meer dan 38 uur per week werken tegen minimumloon niet in aanmerking zouden komen voor het LIV.

 

Omdat het uurloon om in aanmerking te komen voor het LIV van 100% van het wettelijk minimumloon wordt verlaagd, worden de uurlonen horend bij 110% en 120% van het wettelijk minimumloon overeenkomstig verlaagd. Om te voorkomen dat hierdoor aan de bovenkant een veel grotere groep afvalt, wordt de bovengrens verhoogd van 120% naar 125%.

 

 

Wat is het gemiddeld uurloon precies?

 

Het gemiddeld uurloon is het bruto jaarloon dat volgens de salarisadministratie inclusief de ziekte-uren, vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren word uitbetaald.

  • Vergoedingen en verstrekkingen die u in de werkkostenregeling (WKR) heeft ondergebracht en daarbij niet aan de werknemer zelf worden verloond, zullen niet meetellen.
  • Op basis van het wettelijk minimumloon in 2015 zijn de bedragen van het gemiddelde uurloon berekend. In 2017 zullen de bedragen nog iets hoger worden op basis van het dan geldende minimumloon.

 

 

Voorwaarden.

 

  • De werknemer wordt voor tenminste 1.248 verloonde uren in de administratie opgenomen in een kalenderjaar (minimaal 24 uur per werk).
  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • De werknemer is in dienstbetrekking (oud-werknemers die nog iets krijgen dus niet)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 × 1 =